This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - Copyright 2010 Undervisning Vi er kristne der er døbte i både vand og Helligånd og vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker der vil modtage den.   Jesus Kristus demonstrere sin almagt ved at helbrede og sætte mennesker fri idag.   Jehova´s vidner frygter for åndelige oplevelser, fordi de tror det kommer fra Satan. Muslimer lyver og retfærdigør drab gennem koranen og tror de kommer til himmelen for deres gerninger. Ateister siger at de ikke tror på noget, men løber efter bussen, selv om de ikke kan se den. New age og alternative healere søger kraft og spirituelle oplevelser, men ved ikke hvor kraften kommer fra. Spiritister, Sandsigerske og Spåkoner spørger ånder tilråds, men ved ikke hvem deres oprindelse er. Broderskaber og Frimurer- loger søger indre styrke gennem løfter, højtidlige indvielser og humanisme. Sekter og okkulte sammenslutninger får kraft gennem tilbedelse, rituelle indvielser og hemmeligheder. Hekse og Satanister søger bevidst krafter ved hjælp af dæmoner og underkaster sig Satan direkte og tilbeder ham i frygt. Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24) Himmelske Fader Vi kommer frem for dig idag for at bede om tilgivelse og for at søge dine retnigslinier og din ledelse. Vi ved, at dit ord siger ´Ve dem, som kalder ondt for godt og godt for ondt´, men det er præcis hvad vi har gjort. Vi har mistet vores åndelige ligevægt og vendt op og ned på vore værdier. Vi har kaldt løgn for sandhed og sandhed for løgn. Hvad siger Bibelen om skilsmisse og genægteskab ?  Først af alt, uanset hvilke synspunkt en har omkring emnet skilsmisse er det vigtigt at huske ordene fra Bibelen fra Malakias Bog 2:16a: “siger Herren, Israels Gud, så dækker han sin klædning med uret.” Ifølge Bibelen, er Guds plan, at ægteskab er en livslang forpligtelse ”Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille” (Matt 19:6). Dog indser Gud, at da ægteskabet indeholder to syndfulde mennesker, vil skilsmisser opstå. I det Gamle Testamente, har Han lagt nogle love, for at beskytte skilsmissens ret, især kvindens (5. Mos 24:1-4). Pointerede Jesus at disse love var blevet givet dem, pågrund af folkets hårde hjerter, ikke fordi det var Guds ønske (Matt 19:8). Polemikken om hvor vidt skilsmisse og genægteskab er tilladt, ifølge Bibelen drejer det sig primært om Jesu ord i Matt 5:32 og 19:9. Frasen “end utugt” er den eneste ting i Skriften, der kan give Guds tilladelse til skilsmisse og genægteskab. Mange fortolkere forstår denne "undtagelses klausul" som refererede til "ægteskabelig utroskab" gennem den "trolovelse" periode. Var Jødisk tradition, at en mand og kvinde blev set som gift selv når de stadig kun var forlovet “trolovede.” Umorale i denne periode den "trolovelse" periode ville være den eneste gyldige grund til skilsmisse. Dog er det Græske ord oversat “ægteskabs utroskab” er et ord, som kan betyde en hver form for seksuel umoralskhed. Det kan betyde utugt, prostitution, ægteskabsbrud, osv. Jesus siger sikkert at skilsmisse er tilladt, hvis der er begået en umoralsk seksuel handling. Seksuel relation er en uadskillelig part af det ægteskabelige bånd “og de bliver ét kød.” (1. Mos 2:24; Matt 19:5; Ef 5:31). Derfor, kan et brud i dette sammenhold af seksuelt relation uden for ægteskabet give en lovlig grund til skilsmisse. I så fald, har Jesus også genægteskab i tankerne i denne passange. frasen “og gifter sig med en anden” (Matt 19:9) indikere at skilsmisse og genægteskab er tilladt i henhold til den undtagelses klausul, uanset hvordan det bliver udlagt at være. Er det vigtigt at vide, at det kun er den uskyldige part der har tilladelse til genægteskab. Selvom at det ikke er stadfæstet i teksten, er tilladelsen til genægteskab efter skilsmisse, Guds nåde til den der blev syndet imod, ikke til den der begik den seksuelle umorale. Der kan være tilfælde, hvor den "skyldige part" får tilladelse til genægteskab – men ingen koncept af den slags er der undervist om i denne tekst. Nogen forstår 1. Kors 7:15 en anden “undtagelse,” der tillader genægteskab, er hvis en ikke troende partner lader sig skille fra en troende. Dog taler grundteksten ikke om genægteskab, men siger kun at en troende ikke er bundet til at fortsætte ægteskabet, hvis en ikke frelst partner ønsker at gå. Andre gør krav på at voldtægt (til partner eller børn) er en lovlig grund til skilsmisse, selv om at det ikke er omtalt i Bibelen. Da dette meget vel er sandt, vil det aldrig kunne blive antaget ifølge Guds Ord. Nogle gange bliver det glemt i debatten, om undtagelses klausulen, af hvad fakta er uanset hvad ”ægteskabs utroskab”, er det en tilladelse til skilsmisse, ikke er et krav på skilsmisse. Selv hvis der er blevet begået utroskab iblandt et par, kan de gennem Guds nåde, lære at tilgive og begynde at genopbygge deres ægteskab. Gud har tilgivet os så meget mere. Sikkert kan vi følge Hans eksempel og tilgive selv synden af utroskab (Ef 4:32). Dog, er der i mange tilfælder, en part der ikke angre, og fortsætter med seksuel umorale. Det er der, at Matt 19:9 kan bruges. Mange ser sig også for hurtigt om efter et genægteskab efter en skilsmisse, når Gud ønsker at de skal forblive single. Nogle gange kalder Gud et menneske til at være single, så at deres opmærksomhed ikke er splittet (1. Kor 7:32-35). Genægteskab, efter en skilsmisse, kan være en mulighed i nogen omstændigheder, men det betyder ikke, at det er den eneste mulighed. Det er sørgeligt, at skilsmisse raten ibland udførende Kristne er næsten lige så høj, som den fra de ikke troendes verden. Biblen gør det meget klart, at Gud hader skilsmisser (Mal 2:16) og at genforenelse og tilgivelse bør være mærkerne på en troendes liv (Luk 11:4; Ef 4:32). Dog, ser Gud, at skilsmisser vil forekomme, selv iblandt Hans børn. En skilsmisses og / eller genægteskab troende aldrig skal føle sig mindre elsket af Gud, selv hvis deres skilsmisse og / eller genægteskab, ikke er dækket af de mulige undtagelser klausuler i Matt 19:9. Gud bruger ofte selv den mest ulydige Kristne til at fuldføre stort. Svaret er hentet fra "www.GotQuestions.org"