This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - Copyright 2010 Undervisning Vi er kristne der er døbte i både vand og Helligånd og vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker der vil modtage den.   Jesus Kristus demonstrere sin almagt ved at helbrede og sætte mennesker fri idag.   Jehova´s vidner frygter for åndelige oplevelser, fordi de tror det kommer fra Satan. Muslimer lyver og retfærdigør drab gennem koranen og tror de kommer til himmelen for deres gerninger. Ateister siger at de ikke tror på noget, men løber efter bussen, selv om de ikke kan se den. New age og alternative healere søger kraft og spirituelle oplevelser, men ved ikke hvor kraften kommer fra. Spiritister, Sandsigerske og Spåkoner spørger ånder tilråds, men ved ikke hvem deres oprindelse er. Broderskaber og Frimurer- loger søger indre styrke gennem løfter, højtidlige indvielser og humanisme. Sekter og okkulte sammenslutninger får kraft gennem tilbedelse, rituelle indvielser og hemmeligheder. Hekse og Satanister søger bevidst krafter ved hjælp af dæmoner og underkaster sig Satan direkte og tilbeder ham i frygt. Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24) Himmelske Fader Vi kommer frem for dig idag for at bede om tilgivelse og for at søge dine retnigslinier og din ledelse. Vi ved, at dit ord siger ´Ve dem, som kalder ondt for godt og godt for ondt´, men det er præcis hvad vi har gjort. Vi har mistet vores åndelige ligevægt og vendt op og ned på vore værdier. Vi har kaldt løgn for sandhed og sandhed for løgn. Hvorfor skal jeg ikke begå selvmord ? Mit hjerte går til dem der har tanke om at ende deres liv med selvmord. Hvis det er dig lige nu, er der sikkert tale om mange følelser, sådan som at føle håbløshed og fortvivlelse. Du føler det måske som om at du er i det dybeste hul, og du tvivler på at der er en gnist af håb, på at tingene kan blive bedre. Det virker som om ingen er interesseret eller forstår hvor du kommer fra. Livet er bare ikke værd at leve . . . eller er det? Invaliderene følelser bliver oplevet af mange en gang imellem. Da jeg var i et følelsesmæssigt hul kom spørgsmål, som "Kunne det nogen sinde være Guds vilje, Han der har skabt mig?" "Er Gud for lille til at hjælpe mig?" "Er mine problemer for store for Ham?" til mig. Jeg er glad for at kunne fortælle dig, at hvis du vil tage lidt tid til at overveje at give Gud virkelig lov til at være Gud i dit liv lige nu, så vil Han bevise, hvor stor Han virkelig! "thi intet er umuligt for Gud" (Luk 1:37). Måske har smerten fra din fortids ar resulteret i en overvældende sans for afvisning eller forladthed. Der kan føre til selvmedlidenhed, had, bitterhed, hævngerrig over for vores veje, usund frygt, osv., der er skyld i problemer, i nogle af dine mest vigtige relationer. Dog vil selvmord kun tjene til at bringe fortvivlelse til de elskede du aldrig ønskede at såre; følelses- mæssige ar der skal arbejdes med resten af deres liv. Hvorfor skal du ikke begå selvmord? Ven, lige meget hvor slem tingene i dit liv er, er der en Gud af kærlighed, der venter på dig, til at lade Ham guide dig igennem, tunnelen af fortvivlelse, og ud i Hans vidunderlige lys. Han er dit pålidelige håb. Hans navn er Jesus. Denne Jesus, den synsfrie Søn af Gud, identificere sig med dig under din forladthed og ydmygelse. Profeten Esajas, skrev om Ham, "Han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed, vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, én man skjuler ansigtet for, foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får, vi vendte os hver sin vej; men Herren lod al vor skyld ramme ham." (Es 53:2-6). Ven, alt dette udholdte Jesus Kristus, for at du kunne få alle dine synder tilgivet! Uanset hvilken vægt af skyld du bære rundt med dig, vid at Han vil tilgive dig, hvis du ydmyg angre (omvender dig fra dine synder til Gud). "Råb til mig på nødens dag, så vil jeg udfri dig, og du skal ære mig” (Sl 50:15). Intet som du nogensinde har gjort er for slemt for Jesu tilgivelse. Nogle af Hans udvalgte tjenere i Bibelen begik forfærdelige synder som, mord (Moses), utroskab (Kong David), og fysisk og følelses- mæssig overgreb (Apostlen Paulus). Dog fandt de tilgivelse og et nyt rigt liv i Herren. "Vask mig fuldstændig ren for skyld, rens mig for synd!" (Sl 51:4). "Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!" (2. Kor 5:17). Hvorfor du ikke skal begå selvmord? Ven, Gud står klar til at reparere det der er ”itu”... nemlig det liv du har nu, som du ønsker at ende ved selvmord. Profeten Esajas skrev: "Gud Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede, for at udråbe et nådeår fra Herren og en hævndag fra vor Gud, for at trøste alle, der sørger, for at give Zions sørgende hovedpynt i stedet for aske, glædens olie i stedet for sørgedragt og lovsang i stedet for svigtende mod. De skal kaldes retfærdighedens ege, plantet af Herren til hans herlighed." (Es 61:1-3). Kom til Jesus, og lad Ham genoprette din glæde og brugbarhed, mens du stoler på at Han begynder arbejdet i dit liv. "Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast ånd!” " Herre, åbn mine læber, så min mund kan forkynde din pris. For du vil ikke have slagtoffer, og bringer jeg brændoffer, tager du ikke imod det; mit offer, Gud, er en sønderbrudt ånd, et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud." (Sl 51:12, 17-19). Vil du acceptere Herren som din Frelser og Hyrde? Han vil guide dine tanker og skridt, en dag af gangen, gennem Hans Ord, Bibelen. "Jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal gå, jeg vil give dig råd, mit blik er rettet mod dig." (Sl 32:8). " Du skal få tider med tryghed, en rigdom af frelse, af visdom o g kundskab, frygt for Herren bliver din skat." (Es 33:6). I Kristus, vil du have kampe, men du vil have HÅB. Han er "en ven kan være mere trofast end en bror." (Ordsp 18:24). Må Herrens Jesu nåde være med dig, i din beslutnings time. Hvis du beslutter dig til at tro på Jesus Kristus som din Frelser, så tal disse ord i dit hjerte til Gud. "Gud, jeg har brug for dig i mit liv. Vær sød at tilgive mig alt hvad jeg har gjort. Jeg sætter min tro på Jesus Kristus og tro på at Han er min Frelser. Vær sød at rense mig, hele mig, og genoprette min glæde til livet. Tak for din kærlighed til mig, og for Jesu død på mine veje." Svaret er hentet fra "www.GotQuestions.org"