This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - Copyright 2010 Undervisning Vi er kristne der er døbte i både vand og Helligånd og vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker der vil modtage den.   Jesus Kristus demonstrere sin almagt ved at helbrede og sætte mennesker fri idag.   Jehova´s vidner frygter for åndelige oplevelser, fordi de tror det kommer fra Satan. Muslimer lyver og retfærdigør drab gennem koranen og tror de kommer til himmelen for deres gerninger. Ateister siger at de ikke tror på noget, men løber efter bussen, selv om de ikke kan se den. New age og alternative healere søger kraft og spirituelle oplevelser, men ved ikke hvor kraften kommer fra. Spiritister, Sandsigerske og Spåkoner spørger ånder tilråds, men ved ikke hvem deres oprindelse er. Broderskaber og Frimurer- loger søger indre styrke gennem løfter, højtidlige indvielser og humanisme. Sekter og okkulte sammenslutninger får kraft gennem tilbedelse, rituelle indvielser og hemmeligheder. Hekse og Satanister søger bevidst krafter ved hjælp af dæmoner og underkaster sig Satan direkte og tilbeder ham i frygt. Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24) Himmelske Fader Vi kommer frem for dig idag for at bede om tilgivelse og for at søge dine retnigslinier og din ledelse. Vi ved, at dit ord siger ´Ve dem, som kalder ondt for godt og godt for ondt´, men det er præcis hvad vi har gjort. Vi har mistet vores åndelige ligevægt og vendt op og ned på vore værdier. Vi har kaldt løgn for sandhed og sandhed for løgn. Er Jesus den eneste vej til himlen ?   "Jeg er i bund og grund et godt menneske, så jeg kommer i himlen." "OK, jeg gør nogle dårlige ting, men jeg gør flere gode ting, så jeg kommer i himlen." "Gud vil ikke sende mig til helvede, bare fordi jeg ikke lever efter bibelen. Tiderne har forandret sig!" "Kun rigtig dårlige mennesker som børnemishandlere og mordere ender i helvede." Dette er normal sund fornuft blandt de fleste mennesker, men sandheden er, det er alt sammen løgn. Satan, verdens regent, planter disse tanker i vores hoveder. Han, og alle der følger hans vej, er Guds fjender (1. Pet 5:8). Satan klæder sig altid ud som gud (2. Kor 11:14), men han har kontrol over alle de sind der ikke tilhøre Gud. "Satan, gud af hans onde verden, har forblændet sindet hos dem der ikke tror, så de ikke kan se herlighedens lys af de gode nyheder der skinner på dem. De forstår ikke beskeden om Kristus storhed, der er nøjagtig den samme som Guds" (2. Kor 4:4). Det er en løgn at tro på at Gud er ligeglad med små former for synd, og at helvede er reserveret for ”dårlige mennesker.” Al slag synd separere os fra Gud, selv en “lille hvid løgn”. Alle har syndet, og ingen er god nok til at komme i himlen ved egen hjælp (Romerne 3:23). At komme i himlen er ikke baseret på om vores godhed overskygger det dårlige; vi vil tabe, hvis det var sådan det hang sammen. " Og er det ved nåde, er det ikke længere af gerninger; ellers ville nåden jo ikke længere være nåde" (Romerne 11:6). Vi kan ikke fortjene os vej til himlen (Tit 3:5). "Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til f ortabelsen, og der er mange, der går ind ad den" (Matt 7:13). Selv hvis alle levede et syndfuldt liv, og at det at tro på Gud ikke var populært, vil Gud ikke undskylde det. " som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn" (Ef 2:2). Da Gud skabte verden, var den perfekt. Alting var godt. Så lavede han Adam og Eva, og gav dem deres egen fri vilje, så de havde valget, om de ville adlyde Gud eller ej. Men Adam og Eva de første mennesker Gud skabte, blev fristet af Satan til at være ulydige over for Gud, og de synede. Dette separerede dem (og alle der kom efter dem, inklusiv os) fra at kunne have en tæt relation med Gud. Han er perfekt, og kan ikke være iblandt synd. Som syndere, vil vi ikke kunne komme der til selv. Så Gud banede en vej, for at kunne genforene os med Ham i himlen. "For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv." (Joh 3:16). " For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre." (Romerne 6:23). Jesus blev født, så Han kunde vise os vejen og døde for vores synd, så vi ikke behøver det. Tre dage efter Hans død, genopstod Han fra graven (Romerne 4:25), bevisende at Han sejrede over døden. Han byggede broen over afgrunden mellem Gud og mennesket, så vi kan have en personlig relation med Ham, hvis vi bare vil tro. "Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus." (Joh 17:3). De fleste mennesker tror på Gud, selv Satan gør det. Men for at modtage frelse, må vi vende os til Gud, forme en personligt relation, omvende os fra vores synd og følge Ham. Vi må stole på Jesus med alt hvad vi har, og alt hvad vi gør. "Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel" (Romerne 3:22). Bibelen lærer os, at der ikke er andre veje til frelsen end gennem Kristus. Jesus siger i Joh 14:6, "Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig." Jesus er den eneste vej til frelsen, fordi Han er den eneste der kan betale vores synds straf (Romerne 6:23). Ingen anden religion lærer os om dybten eller alvoren af synd og dens konsekvenser. Ingen anden religion tilbyder den helvedes gælds betaling af syn, som kun Jesus Kristus kunne opbringe. Ingen anden “religiøs grundlægger” hvor Gud bliver menneske (Joh 1:1,14) – den eneste måde en helvedes gæld kunne betales. Jesus måtte være Gud, så Han kunne betale vores gæld. Jesus måtte blive menneske, så Han kunne dø. Frelsen er kun tilgængelig gennem tro på Jesus Kristus! “Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved” (AgP 4:12). Svaret er hentet fra "www.GotQuestions.org"