This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - Copyright 2010 Artikler Vi er kristne der er døbte i både vand og Helligånd og vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker der vil modtage den.   Jesus Kristus demonstrere sin almagt ved at helbrede og sætte mennesker fri idag.   Jehova´s vidner frygter for åndelige oplevelser, fordi de tror det kommer fra Satan. Muslimer lyver og retfærdigør drab gennem koranen og tror de kommer til himmelen for deres gerninger. Ateister siger at de ikke tror på noget, men løber efter bussen, selv om de ikke kan se den. New age og alternative healere søger kraft og spirituelle oplevelser, men ved ikke hvor kraften kommer fra. Spiritister, Sandsigerske og Spåkoner spørger ånder tilråds, men ved ikke hvem deres oprindelse er. Broderskaber og Frimurer- loger søger indre styrke gennem løfter, højtidlige indvielser og humanisme. Sekter og okkulte sammenslutninger får kraft gennem tilbedelse, rituelle indvielser og hemmeligheder. Hekse og Satanister søger bevidst krafter ved hjælp af dæmoner og underkaster sig Satan direkte og tilbeder ham i frygt. Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24) Himmelske Fader Vi kommer frem for dig idag for at bede om tilgivelse og for at søge dine retnigslinier og din ledelse. Vi ved, at dit ord siger ´Ve dem, som kalder ondt for godt og godt for ondt´, men det er præcis hvad vi har gjort. Vi har mistet vores åndelige ligevægt og vendt op og ned på vore værdier. Vi har kaldt løgn for sandhed og sandhed for løgn. Nimrod, Semiramis og Tammuz Nimrod var en af Kusj sønner og han var den første storhersker på jorden. Navnet Kusj betyder “sort” og derfor ved vi at Kusj og hans sønner alle var mørke / sorte i huden. (1 Mos 10, 8-12) Og Kusj avlede Nimrod, som var den første storhersker på jorden. Han var en vældig jæger for Herrens øjne; derfor siger man: En vældig jæger for Herrens øjne som Nimrod. Fra først af omfattede hans rige Babel, Erek, Akkad og Kalne i Sinear; fra dette land drog han til Assyrien og byggede Nineve, Rehobot-It, Kela og Resen mellem Nineve og Kela; det er den store by. Nimrod og hans kone Semiramis var mennesker som ledede en stor formation af dæmonisk tilbedelse og afgudsdyrkelse efter syndenfloden. Nimrod er kun kort nævnt i biblen, men historien viser os, at Nimrod er den samme som Ninus, den første Assyriske konge, grundlægger og opføreren af det gamle Babylon, hvor også det gamle Babelstårn blev opført. Nimrod blev tilbedt som Osiris i Egypten. Og det er fra gamle Egyptiske skrifter, at vi kan finde information om Nimrods død, som var en meget dramatisk og voldelig død. Ifølge "Jashers Bog" Kapitel 27 kan man læse, at han bliver slået ihjel af Isaks søn Esau på grund af jalousi under en jagt. Andre kilder mener at han bliver slået ihjel af Noas søn Sem, på grund af hans afskylelige former for dæmonisk tilbedelser. (The Two Babylons, By Rev. Alexander Hislop). Efter Nimrods trakiske død var der en som var mere bekymret end alle andre. Det var hans kone Semiramis, som fra en normal og ydmyg position blev ophøjet til at dele Nimrods trone og magten i Babylon. Hvad skulle hun gøre i denne vanskelige situation. Skulle hun opgive al pomt og pragt, som hun havde levet og opvokset i ? Selv om døden og drabet af hendes mand Nimrod havde givet hende et brutalt chok og rystet hendes magt og lederskab, valgte hun at forsætte den forkerte vej, uden visdom. Hendes ambitioner ledte hende til en endnu højere og yderliggående form for tilbedelse og afgudsdyrkelse. I hendes liv blev hendes mand beundret og æret som en helt; i døden blev han nu ophøjet og tibedt som en Gud, som løftet om kvindens sæd (1 Mos 3, 15). "Zeroashta", hvem hvis skæbne var at knuse slangens hoved og hvem, når han gjorde således, ville få sin egen hæl knust. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem din sæd og hendes sæd; den skal knuse dit hoved, og du skal hugge den i hælen. (1 Mos 3,15) Patriakerne i den gamle verden var nøje orienteret omkring disse løfter fra Eden og de vidste godt, at knuse hælen på kvindens sæd betød døden for ham og den forbandelse kunne kun blive løftet fra verden igen ved den store befriers død (Messias). Hvis løftet om at slangens hoved skulle knuses, som det står i 1 Mosebog, blev givet til vores allerførste fædre i Eden og hvis hele menneskeheden er udgået fra dem. Må det forventes, at der er spor af dette løfte i alle verdens nationer. Og dette er et faktum, at der er stort set ikke et folk eller folkeslag, som gennem deres gamle fortællinger, historie og mytologi, hvor dette løfte skinner i gennem og kommer til syne. Således proklamerede Semiramis Nimrods død for at være forløseren (Messias), som lovet af Gud til Adam og Eva i Edens have. Kort efter hendes død fik hun en søn, som blev opkaldt Tammuz. Semiramis proklamerede at det var Nimrod, som kom tilbage igen, som lovet af Gud i sit løfte givet til Eva. Ned gennem historien og i alle lande over hele jorden, er dette barn og hendes moder blevet tilbedt under forskellige navne. Semiramis blev "Himmelens dronning" og det kaldes hun stadig i dag. I Jeremias bog kapitel 7, 18 og kapitel 44, 25 finder man Himmelens dronning, som Israel tilbad og dyrkede i Salomons tempel. Børnene sanker brænde, fædrene tænder ild, og kvinderne ælter dej for at bage offerkager til Himmelens Dronning og udgyde drikofre for fremmede guder og krænke mig. (Jer 7, 18) Så siger Hærskares Herre, Israels Gud : I og eders kvinder lover med eders mund og opfylder det med eders hænder ! I siger : Vi vil opfylde de løfter, vi har aflagt, og tænde offerild for Himmelens Dronning og udgyde drikofre for hende. Så hold da eders løfter og indfri dem ! (Jer 44, 25) I Ezekiels bog kapitel 8, 14, blev Ezekiel ført til indgangen af Herrens hus nordporten, hvor der sad kvinder og græd over Tammuz. Tammuz er i øvrigt den samme som den græske afgud Adonis. Så førte han mig hen til indgangen til Herrens hus´ nordport, og se, der sad kvinder og græd over Tammuz. (Eze 8, 14) Tilbedelse af Himmelens dronning og Tammuz i dag Himmelens dronning og hendes søn, bliver også tilbedt i dag i stor stil. I dag er hendes navn ikke Himmelens dronning, men Maria og Tammuz er det barn som Maria altid bærer i sin favn. Når vi ser en statuen af Maria, så antager vi automatisk, at barnet i hendes favn er Jesus barnet. Men det er ikke Jesus barnet, men Tammuz, Seramias egen søn. Mange gange har denne "Maria" åbenbaret sig igennem syn og tale til hendes tilbedere og i følgen af disse åbenbaringer, er der ofte en lang strøm af helbredelser, mirakler og overnaturlig fred. Mange statuer og billeder af "Maria", græder olie, som opsamles i bærer og bliver lagt på de syge. Hendes budskaber er altid meget positive og menneske kærlige og taler om fred og forligelse mellem mennesker og kirker, om at komme til Gud, og om at tilbede Gud gennem hende. Hun ønsker at vi kommer til Gud gennem hende og har placeret sig selv, som en guddommelig midiator eller mellemmand, som går i forbøn for os, når vi kommer til hende. Dette er ikke bibelsk og personen Maria, som var moder til Guds søn, undfanget ved Helligånden, er heller ikke guddommelig, som hun ønsker at gøre sig selv til. Mange religiøse ikoner, kors og statuer har en strålekrans bag ved deres hoveder og bliver tit mistolket, som Helligåndens kraft og salvelse, og et symbol på helligørelse, som udgår fra deres indre. Men også her bliver vi nemt snydt. Strålekransen omkring deres hoveder betyder tilbedelse af solen og himmelsen hær. Det er ikke alle billeder, kors og statuer, der er forkerte, men det er meget typisk statuer, kors og billeder fra den katolske og ortodokse kirke. Samtidig er der også en del kors, hvor Jesus symbolsk hænger på korset. Dette er også forkert og fortæller os symbolsk, at han stadig er på korset og stadig betaler prisen i dag. Biblen fortæller os at Jesus er korsfæstet, død og begravet og bagefter opstanden fra døden. Og man kan hverken finde ham på korset eller i graven ængere. Biblen fortæller os at han lever og sidder ved Gud faders den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme og dømme levende og døde. Advarsel ! Hvis vi har sådanne billeder, ikoner, kors og statuer i vores hjem er det direkte afgudsdyrkelse og er en invitation til dæmonisk aktivitet i vores liv. Det vil føre os længere og længere ud i vildfarelse fordi vi selv har tilladt en religiøs påvirkning i vores liv. Det vil hindre os i at komme tæt på Gud og vil fører til nedrelag og ligegydighed i vores Gudsliv igen og igen. De fleste mennesker vil sige "jamen vi vidste det jo ikke og vi mente det slet ikke som afgudsdyrkelse". Det er desværre ikke nogen undskyldning fordi biblen taler meget tydeligt om disse ting og om hvordan Gud ser på billeder, statuer og afgudsdyrkelse. Hvis vi f.eks. havde placeret en Satan figur i stedet for en Jomfru Maria statue, kunne vi måske begynde at forstå Guds syn på denne form for afgudsdyrkelse. Gud hader det og finder det som en vederstyggelighed. Løsning 1. Skil dig af med relikviet, ikonet, billedet, korset, statuen eller hvad det er du har i din besiddelse.     Det bedste er at ødelægge det fuldkomment, således at det ikke kan blive til fald for andre mennesker. 2. Bed Gud om tilgivelse for din afgudsdyrkelse og uvidenhed. Fortæl ham (Jesus), at du elsker ham, og at han er    den eneste, som du ønsker at tilbede og at du ønsker, at han skal være Herre i hele dit liv. 3. Bed Gud om at rense dit hjem for ånder, der er kommet på grund af denne afguddyrkelse og forbandelse og bed    ham om at genoprette den åndelige og fysiske fred igen. (Denne fred skal være fysisk mærkbar)