This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - Copyright 2010 Undervisning Vi er kristne der er døbte i både vand og Helligånd og vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker der vil modtage den.   Jesus Kristus demonstrere sin almagt ved at helbrede og sætte mennesker fri idag.   Jehova´s vidner frygter for åndelige oplevelser, fordi de tror det kommer fra Satan. Muslimer lyver og retfærdigør drab gennem koranen og tror de kommer til himmelen for deres gerninger. Ateister siger at de ikke tror på noget, men løber efter bussen, selv om de ikke kan se den. New age og alternative healere søger kraft og spirituelle oplevelser, men ved ikke hvor kraften kommer fra. Spiritister, Sandsigerske og Spåkoner spørger ånder tilråds, men ved ikke hvem deres oprindelse er. Broderskaber og Frimurer- loger søger indre styrke gennem løfter, højtidlige indvielser og humanisme. Sekter og okkulte sammenslutninger får kraft gennem tilbedelse, rituelle indvielser og hemmeligheder. Hekse og Satanister søger bevidst krafter ved hjælp af dæmoner og underkaster sig Satan direkte og tilbeder ham i frygt. Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24) Himmelske Fader Vi kommer frem for dig idag for at bede om tilgivelse og for at søge dine retnigslinier og din ledelse. Vi ved, at dit ord siger ´Ve dem, som kalder ondt for godt og godt for ondt´, men det er præcis hvad vi har gjort. Vi har mistet vores åndelige ligevægt og vendt op og ned på vore værdier. Vi har kaldt løgn for sandhed og sandhed for løgn. Kan kvinder tjene som præster og prædikere ? Hvad siger Bibelen om kvinder i præstegerninger ?  Der er måske ikke et mere omdiskuteret spørgsmål i kirken i dag, end om spørgsmålet om kvindelige tjenere som præster / prædikere i præstegerninger. Dom resultat, er det meget vigtigt, ikke at se dette spørgsmål, som mænd imod kvinder. Der er kvinder der tror på, at kvinder ikke skal tjene som pastorer og at Bibelen placere restriktioner omkring præstegerninger af kvinder – og der er mænd der tror på at kvinder kan tjene som prædikere og at der ikke er restriktioner om kvinder i præstegerninger. Det er ikke et spørgsmål om chauvinisme eller diskrimination. Det er et spørgsmål om Bibelsk udlægning. 1 Tim 2:11-12 proklamere, “En kvinde skal lade sig belære i stilhed og underordne sig i alt; men at optræde som lærer tillader jeg ikke en kvinde, heller ikke at bestemme over sin mand; hun skal leve i stilhed.” I kirken, har Gud tilskrevet mand og kvinde forskellige regler. Dette er et resultat af den måde, som mennesket blev skabt (1. Tim 2:13) og på den måde synd kom ind i verdenen på (2. Tim 2:14). Gennem Apostlen Paulus skrifter, gav Gud kvinder restriktioner imod at tjene i rolle af åndelig lærer autoritet over mænd. Dette udelukker kvinden fra at tjene som pastor, som helt afgjort også inkludere prædiker, undervisning, og at have åndelig autoritet over mænd. Der er mange "indvendinger" til dette synspunkt af kvinder i præstegerninger / kvindelige pastorer. En normal en, er at Paulus lægger denne restriktion på kvinder om undervisning, er på grund af at det er i det første århundrede, kvinder var typisk ulærte. dog, 1. Tim 2:11-14 er det ikke nogen steder omtalt uddannelses status. Hvis uddannelse var kvalifikation for præstegerninger, ville størstedelen af Jesu disciple højest sandsynlig ikke være kvalificeret. En anden normal indvending er at Paulus, er at han kun gave kvinderne i Efesos restriktioner om ikke at undervise (1. Tim var skrevet til Timotheus, som var pastor i en kirke i Efesos). Byen Efesos var kendt for sit tempel til Artemis, en falsk græsk / Romersk gudinde. Kvinderne var autoriteterne i tiledelsen af Artemis. Dog nævner bogen af 1. Tim ingen steder Artemis, Paulus nævner heller ikke Artemis tilbedelse som en grund til restriktionerne i 1. Tim 2:11-12. En tredje normal indvending, er at Paulus kun referere til husbund og kone, ikke mænd og kvinder generelt. De græske ord i 1. Tim 2:11-14 kunne referere til husbund og kone. Dog er basis meningen med disse ord mænd og kvinder. Og hvidere, er de samme græske ord brugt i vers 8-10. Er det kun husbunden der skal bede med fromt løftede hænder, uden vrede og uden splid (vers 8)? Er det kun fruer der skal klæde sig ærbart, og have gode gerninger, og tilbede Gud (vers 9-10)? Selvfølgelig ikke. Vers 8-10 referere klart til mænd og kvinder generelt, ikke kun husbund og kone. Der er ingenting indholdet , der indikere en ombytning til husbund og fruer i vers 11-14. Dog et anden ofte indvending til forståelsen af kvindelige pastorer / prædikere er i relation til Mirjam, Debora, Huldah, Priskilla, osv. – kvinder der havde positioner af lederskab i Bibelen. Denne indvending fejler at notere nogle betydelige faktorer. I relation til Debora, var hun kun en kvindelig dommer iblandt 13 mandlige dommere. I relation til Huldah, var hun den eneste kvindelige profet iblandt dusin vis af mandlige profeter der er nævnt i Bibelen. Mirjams eneste forbindelse til lederskab, var det, at hun var søster til Moses og Aron. De to mest prominente kvinder i Kongernes tid var Atalja and Jezabel – bestemt ikke gode eksempler på god kvindelig lederskab. Apostlenes Gerninger, kapitel 18, Priskilla og Akvila er præsenteret som trofaste tjenere af Kristus. Priscillas navn er først omtalt, sikkert for at indikere, at hun var mere "prominent" i tjeneste end hendes mand. Dog er Priscilla ikke noget sted beskrevet som deltagende i tjenstlig aktivitet, der er i modsigelse med 1. Tim 2:11-14. Priskilla og Akvila bragte Apollos ind i deres hjem og gjorde ham begge til decibel, de forklarede ham begge Guds vej mere udførligt (AgP 18:26). I Romerne 16:1, selv hvis Føbe var set som en "tilsynsmand" i stedet for en "tjener" – indikere det ikke, at Phoebe var en lærer i kirken. "mulighed for at undervise" er givet som en kvalifikation for ældste, men ikke tilsynsmænd (1. Tim 3:1-13; Tit 1:6-9). Ældres / biskopper / tilsynsmænd er beskrevet som " én kvindes mand," " få sine børn til at vise lydighed," og " have et godt omdømme." Som tilføjelse til 1. Tim 3:1-13 and Tit 1:6-9, maskuline pronomen bliver brugt udelukkende til at referere til ældre / biskopper / tilsynsmænd. Struktureringen i 1. Tim 2:11-14 gør "grunden" helt klar. Vers 13 begynder med "for" og giver "grunden" til det Paulus stadfæstede i vers 11-12. Hvorfor skal en kvinde ikke undervise, og have autoritet over mænd? fordi - "For Adam blev skabt først, derefter Eva, og det var ikke Adam, der blev forledt, men kvinden lod sig forlede og overtrådte budet." Det er grunden. Gud skabte først Adam, og så skabte Han Eva som ”hjælper” til Adam. Denne orden af Skabelse er universelt pålagt menneskeligheden i familierne (Ef 5:22-33) og i kirken. Det fakta at Eva blev forledt, er også brugt som grund til at kvinder ikke kan tjene som pastorer og have åndelig autoritet over mænd. Dette leder nogen til at tro, at kvinden ikke må undervise, fordi de er lettere at forlede. Det koncept er omdiskuteret...men hvis kvinder lettere bliver forledt, hvorfor skulle de så have lov til at undervise børn (som let bliver forledt) og andre kvinder (som skulle være lette at forlede)? Det er ikke det teksten siger. Kvinder skal ikke undervise, og have åndelig autoritet over mænd, fordi Eva blev forledt. Som fik det resultat, at Gud gav manden den primære undervisnings autoritet i kirken. Kvinderne er fremragende dygtige i gaverne som gæstfrihed, barmhjertighed, undervisning og hjælp. Mange kirkers præstegerninger er afhængige af kvinder. Kvinder i kirken er ikke begrænset i offentlig bøn og profetering (1. Kor 11:5), kun til at have åndelig autoritet over mænd. Bibelen giver ingen steder kvinden begrænsninger i at bruge gaverne fra Helligånden (1. Kor kapitel 12). Kvinderne lige så meget som mændene er blevet kaldet til at betjene andre, til at demonstrere åndens frugt (Gal 5:22-23), og at proklamere Evangeliet til de fortabte (Matt 28:18-20; AgP 1:8; 1. Peter 3:15). Gud har fastsat, at det kun er mænd, der skal tjene i positioner som autoritær åndelige underviser i kirken. Dette er ikke fordi at mænd nødvendigvis er bedre lærer, eller fordi kvinder er dårligere eller mindre intelligente (hvilket ikke er tilfældet). Det er simpelt den måde, som Gud designede kirken til at fungere. Mænd skal sætte eksempel på åndelig lederskab – i deres liv, og gennem deres ord. Kvinder skal tage en mindre autoritær rolle. Kvinder bliver opmuntret til at undervise andre kvinder (Tit 2:3-5). Biblen begrænser heller ikke kvinder i at undervise børn. Den eneste aktivitet, kvinder er begrænset i, er at undervise og have åndelig autoritet over mænd. Dette inkludere logisk nok, kvinder der tjener som pastorer / prædikere. Dette gør ikke kvinden mindre vigtig, på nogen måder, men giver dem mere et fokus på at tjene i overensstemmelse med hvilke gaver Gud har givet dem. Svaret er hentet fra "www.GotQuestions.org"