This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - Copyright 2010 Undervisning Vi er kristne der er døbte i både vand og Helligånd og vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker der vil modtage den.   Jesus Kristus demonstrere sin almagt ved at helbrede og sætte mennesker fri idag.   Jehova´s vidner frygter for åndelige oplevelser, fordi de tror det kommer fra Satan. Muslimer lyver og retfærdigør drab gennem koranen og tror de kommer til himmelen for deres gerninger. Ateister siger at de ikke tror på noget, men løber efter bussen, selv om de ikke kan se den. New age og alternative healere søger kraft og spirituelle oplevelser, men ved ikke hvor kraften kommer fra. Spiritister, Sandsigerske og Spåkoner spørger ånder tilråds, men ved ikke hvem deres oprindelse er. Broderskaber og Frimurer- loger søger indre styrke gennem løfter, højtidlige indvielser og humanisme. Sekter og okkulte sammenslutninger får kraft gennem tilbedelse, rituelle indvielser og hemmeligheder. Hekse og Satanister søger bevidst krafter ved hjælp af dæmoner og underkaster sig Satan direkte og tilbeder ham i frygt. Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24) Himmelske Fader Vi kommer frem for dig idag for at bede om tilgivelse og for at søge dine retnigslinier og din ledelse. Vi ved, at dit ord siger ´Ve dem, som kalder ondt for godt og godt for ondt´, men det er præcis hvad vi har gjort. Vi har mistet vores åndelige ligevægt og vendt op og ned på vore værdier. Vi har kaldt løgn for sandhed og sandhed for løgn. Hvem er Jesus Kristus ? Hvem er Jesus Kristus? Det er ikke helt lige som spørgsmålet, "Eksistere Gud?", der er meget få mennesker der har sat spørgsmål ved om Jesus Kristus virkelig eksisterede. Det er generelt accepteret, at Jesus virkelig var en mand der gik på jorden i Israel for godt 2000 år siden. Debatten begynder, når det er emnet om Jesu fulde identitet der bliver diskuteret. Næsten alle de store religion lærer os, at Jesus var en profet, eller en god lærer, eller en venlig mand. Problemet er, at Bibelen fortæller os, at Jesus var uendelig større end en profet, en god lærer, eller en venlig mand. I C.S. Lewis bog ”Slet og ret Kristendom” er følgende skrevet: "Jeg forsøger her, at forhindre folk i at sige det mest fjollede, som folk ofte siger om Ham [Jesus Krist]: "Jeg er klar til at acceptere Jesus som en stor morale lærer, men jeg acceptere ikke hans krav på at være Gud." Det er den ene ting vi ikke bør sige. En mand der ikke var andet end blot en mand, der sagde den slags ting, som Jesus sagde, ville ikke være en stor moral lærer. Han ville enten være sindsforvirret – på niveau med en mand der siger han er et pocheret æg – ellers ville han være Djævlen fra helvede. Du må tage dit valg. Enten var og er denne mand, Guds Søn, eller en skør mand eller noget endnu værre .... du kan få ham til at tie som fjols, du kan spytte og slå ham ihjel, hvis han er en dæmon; eller du kan falde på knæ ved hans føder og kalde ham Herre Gud. Men lad os ikke komme med nedgørelse om at han er en stor menneske lærer. Han har ikke ladt den mulighed stå åben for os. Det var ikke Hans mening.” Så, hvem gjorde Jesus krav på at være? Hvem siger Bibelen at Han var? Lad os først se på Jesu ord i Joh 10:30, “Jeg og Faderen er ét” ved første øjekast, ser dette ikke ud som om at Jesus gør krav på at være Gud. Men se på den måde Jøderne reagerede til Hans udsagn, “Det er ikke for nogen god gerning, vi vil stene dig, men for bespottelse, fordi du, der er et menneske, gør dig selv til Gud.” (Joh 10:33). Jøderne forstod Jesu udsagn som et krav på at være Gud. I det følgende vers, korregere Jesus ikke Jøderne ved at sige, “Jeg har sagt: I er guder.” Dette indikere at Jesus virkelig deklarerede at Han var Gud, “Jeg og Faderen er ét” (Joh 10:30). Joh 8:58 er et andet eksempel. Jesus proklamerede, “Sandelig, sandelig siger jeg jer: Jeg er, før Abraham blev født!” og igen som svar, tager Jøderne atter stenene op, i forsøg på at stene Jesus (Joh 8:59). Annoncere Jesus Sin identitet som “jeg er” er en direkte reference til et af Guds navne i det Gamle Testamente (2. Mos 3:14). Hvorfor ville Jøderne endnu en gang have lyst til at stene Jesus, hvis Han ikke havde sagt noget som de tror er blasfemi, nemlig at gøre krav på at være Gud? Joh 1:1 siger at “Ordet var Gud.” Joh 1:14 siger at, “og Ordet blev kød.” Dette indikere klart at Jesus er Gud i kødet. Disciplen Thomas deklarerede til Jesus, “min Herre og min Gud” (Joh 20:28). Jesus korrigere ham ikke. Apostlen Paulus beskriver Ham som, “…vor store Gud og Frelser, Jesus Kristus” (Tit 2:13). Apostlen Peter siger det samme, “…vor Gud og Frelser, Jesus Kristus” (2. Peter 1:1). Faderen Gud er også vidne til Jesu fulde identitet, “men om Sønnen siger han, " Din trone, Gud, står til evig tid, dit konge- scepter er retfærdighedens scepter.” Gammel Testamente profetier af Kristus annoncere hans guddommelighed, “For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste.” Så som C.S. Lewis argumenterede, ar det at tro, at Jesus er en god lærer, ikke en mulighed. Jesus gjorde klart og uimodsigeligt krav på at være Gud. Hvis Han ikke er Gud, så er Han en løgner, og derfor ikke en profet, en god lærer, eller en venlig mand. I et forsøg på at forklare Jesu ord væk, påstår moderne “videnskabsmænd” at “den sande historiske Jesus” ikke sagde de fleste af de ting, som Bibelen tilskriver Ham. Hvem er vi til at diskutere med Guds Ord, omkring hvad Jesus sagde eller ikke sagde? Hvordan kan en “videnskabsmand” to tusinde år væk fra Jesus, have en bedre indsigt i, hvad Jesus sagde eller ikke sagde, end dem der levede sammen med Ham, tjente med, og som var undervist af Jesus selv (Joh 14:26)? Hvorfor er spørgsmålet om Jesu sande identitet så vigtigt? Hvorfor har det en betydning hvor vidt Jesus er eller ikke er Gud? Den mest vigtige grund til at Jesus må være Gud, er at hvis Han ikke er Gud, ville Hans død ikke have været tilstrækkelig til at betale straffen for verdens synd (1. Joh 2:2). Kun Gud kunne betale en sådanne uendelig straf (Romerne 5:8; 2. Kor 5:21). Jesus må have været Gud, så Han kunne betale vores synd. Jesus må have været menneske, så Han kunne dø. Frelse er kun mulig gennem vores tro på Jesus Kristus! Jesu guddommelighed er grunden for at Han er den eneste vej til Frelse. Jesu guddommelighed er grunden til at han proklamerede, ”Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig” (Joh 14:6). Svaret er hentet fra "www.GotQuestions.org"