This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - Copyright 2010 Undervisning Vi er kristne der er døbte i både vand og Helligånd og vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker der vil modtage den.   Jesus Kristus demonstrere sin almagt ved at helbrede og sætte mennesker fri idag.   Jehova´s vidner frygter for åndelige oplevelser, fordi de tror det kommer fra Satan. Muslimer lyver og retfærdigør drab gennem koranen og tror de kommer til himmelen for deres gerninger. Ateister siger at de ikke tror på noget, men løber efter bussen, selv om de ikke kan se den. New age og alternative healere søger kraft og spirituelle oplevelser, men ved ikke hvor kraften kommer fra. Spiritister, Sandsigerske og Spåkoner spørger ånder tilråds, men ved ikke hvem deres oprindelse er. Broderskaber og Frimurer- loger søger indre styrke gennem løfter, højtidlige indvielser og humanisme. Sekter og okkulte sammenslutninger får kraft gennem tilbedelse, rituelle indvielser og hemmeligheder. Hekse og Satanister søger bevidst krafter ved hjælp af dæmoner og underkaster sig Satan direkte og tilbeder ham i frygt. Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24) Himmelske Fader Vi kommer frem for dig idag for at bede om tilgivelse og for at søge dine retnigslinier og din ledelse. Vi ved, at dit ord siger ´Ve dem, som kalder ondt for godt og godt for ondt´, men det er præcis hvad vi har gjort. Vi har mistet vores åndelige ligevægt og vendt op og ned på vore værdier. Vi har kaldt løgn for sandhed og sandhed for løgn. Hvad er synderens bøn ?   Synderens bøn er en bøn en person beder til Gud, når de forstår, at de er en synder, og har behov for en Frelser. At sige synderens bøn, vil ikke fuldføre noget som helst alene. En synders bøn vil kun være effektiv, hvis den ærligt repræsentere hvad en person ved, forstår, og tror om deres synd og nødvendigheden af Frelse. Det første aspekt i synderens bøn er at forstå at vil alle er syndere. Romerne 3:10 proklamere, "som der står skrevet: Der er ingen retfærdig, ikke en eneste." Bibelen gør det klart, at vi alle har. Vi er alle syndere der har brug for nåde og tilgivelse fra Gud (Tit 3:5-7). På grund af vores synd, har vi alle fortjent en evig straf (Matt 25:46). Synderens bøn er en bøn om nåde i stedet for dom. Det er en bøn om barmhjertighed i stedet for vrede. Det andet aspekt i synderens bøn, er at vide, hvad Gud har gjort, for at afhjælpe vores tabte og syndfulde tilstand. Gud to kødet på, og blev menneske i personen Jesus Kristus (Joh 1:1,14). Jesus lærte os sandheden om Gud, og levede et perfekt retfærdigt og syndfrigt liv (Joh 8:46; 2. Kor5:21). Jesus døde så på korset i vores sted, tog straffen, som vi fortjener (Romerne 5:8). Jesus genopstod fra de døde, for at bevise sin sejer over synd, død, og helvede (Kol 2:15; 1. Kor kapitel 15). På grund af alt det, kan vi få vores synd tilgivet, og blive lovet et evigt hjem i Himlen – hvis bare vi vil placere vores tro på Jesus Kristus. Alt hvad vi skal gøre, er at tro på, at Han døde i vores sted og genopstod fra de døde (Romerne 10:9-10). Vi kan blive frelst af nåde alene, kun gennem troen på Jesus Kristus. Ef 2:8 deklarere, " For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds." At sige synderens bøn, er en enkelt måde at deklarere til Gud at du har tillid til Jesus Kristus som din Frelser. Der er ingen "magiske" ord der resultere i Frelse. Det er kun tro på Jesu død og genopstandelse der kan rede os. Hvis du forstår at du er en synder, og har behov for frelse gennem Jesus Kristus, er her en synders bøn, som du kan bede til Gud: "Gud, jeg ved, at jeg er en synder. Jeg ved, at jeg fortjener en konsekvens af min synd. Dog tror jeg på Jesus Kristus som min Frelser. Jeg tror på at Hans død og genopstandelse betalte mig tilgivelse. Jeg tror på Jesus, og Jesus alene som min personlige Herre og Frelser. Tak Herre, for at du frelser og tilgiver mig! Amen!" Svaret er hentet fra "www.GotQuestions.org"