This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - Copyright 2010 Undervisning Vi er kristne der er døbte i både vand og Helligånd og vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker der vil modtage den.   Jesus Kristus demonstrere sin almagt ved at helbrede og sætte mennesker fri idag.   Jehova´s vidner frygter for åndelige oplevelser, fordi de tror det kommer fra Satan. Muslimer lyver og retfærdigør drab gennem koranen og tror de kommer til himmelen for deres gerninger. Ateister siger at de ikke tror på noget, men løber efter bussen, selv om de ikke kan se den. New age og alternative healere søger kraft og spirituelle oplevelser, men ved ikke hvor kraften kommer fra. Spiritister, Sandsigerske og Spåkoner spørger ånder tilråds, men ved ikke hvem deres oprindelse er. Broderskaber og Frimurer- loger søger indre styrke gennem løfter, højtidlige indvielser og humanisme. Sekter og okkulte sammenslutninger får kraft gennem tilbedelse, rituelle indvielser og hemmeligheder. Hekse og Satanister søger bevidst krafter ved hjælp af dæmoner og underkaster sig Satan direkte og tilbeder ham i frygt. Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24) Himmelske Fader Vi kommer frem for dig idag for at bede om tilgivelse og for at søge dine retnigslinier og din ledelse. Vi ved, at dit ord siger ´Ve dem, som kalder ondt for godt og godt for ondt´, men det er præcis hvad vi har gjort. Vi har mistet vores åndelige ligevægt og vendt op og ned på vore værdier. Vi har kaldt løgn for sandhed og sandhed for løgn. Hvad er meningen med livet ? Hvad er meningen med livet? Hvordan kan jeg fine et formål, værdi, og tilfredsstillelse i livet? Vil jeg have potentiale til at opnå noget af varende betydning? Rigtig mange mennesker er ikke stoppet op, for at overveje, hvad meningen med livet er. Mange år senere ser de tilbage, og undre sig over hvorfor deres relationer er faldet fra hinanden, og hvorfor de føler sig så tomme, selv om at de måske har fuldført det de satte sig for at opnå. En baseball spiller der kom i ”the hall of fame” blev spurgt, hvad han ønskede nogen havde fortalt ham, før han begyndte at spille baseball. Han svarede, "Jeg ville ønske, at der var en, der havde fortalt mig, at når man når toppen er der ingenting der oppe." Mange mål afsløre først deres tomhed, efter at år er blevet spildt med at forfølge dem. I vores menneskelige samfund, forfølger mennesker mange formål, troende at i dem vil de finde en mening. Nogle af de ting de forfølger inkludere: forretnings succes, velstand, gode relationer, sex, underholdning, at være god imod andre, osv. Mennesker har bevidnet, at når de har nået deres mål for velstand, relationer, og nydelse, var det et dybt tomrum indvendig – en følelse af tomhed, som intet umiddelbart kunne fylde. Forfatteren til den Bibelske bog prædikernes bog, stadfæster denne følelse, da han sagde, " Endeløs tomhed, sagde Prædikeren, endeløs tomhed, alt er tomhed." Denne forfatter havde rigdom som ikke kunne måles, visdom hinsidig en hver mand i hans tid og vores, hundrede vis af kvinder, paladser og haver der blev misundt af kongeriger, det bedste mad og vin, og havde alle de forskellige slags underholdning som der fandtes. Og på et punkt sagde han, at alt hvad hans hjerte begærede, forfulgte han. Og alligevel opsummerede han "alt under solen" (livet bliver levet, som om at det der er til livet er det vi kan se med vores øjne og opleve med vores sanser) er meningsløst! Hvorfor er der sådan et tomrum? Fordi Gud skabte os til noget hinsidig hvad vi kan opleve i her og nuet. Solomon sagde om Gud, "Han har også sat evigheden i menneskets hjerter..." i vores hjerter ved vi at dette ”her og nu” ikke er alt hvad der er. I 1. Mosebog, den første bog i bibelen, ser vi at Gud skabte mennesket i Hans billede (1. Mos 1:26). Dette betyder at vi er mere lig Gud end nogen anden ting (nogen anden livsform). Vi ser også, at før menneskeligheden falder i synd og forbandelsen blev lagt på jorden, var de følgende ting sande: (1) Gud gjorde mennesket til sociale væsner (1. Mos 2:18-25); (2) Gud gav mennesket arbejde (1. Mos 2:15); (3) Gud havde fællesskab med mennesket (1. Mos 3:8); og (4) Gud gav mennesket herskab over jorden (1. Mos 1:26). Hvad er betydningen af disse ting? Jeg tror at Gud havde til formål med at hver af disse ting skulle fyldestgør vores liv, men alt dette (specielt menneskets fællesskab med Gud) fik modsatte effekt ved menneskets fald til synd og resulterede i forbandelsen på jorden (1. Mos 3). I Johannes åbenbaringen, den sidste bog i Bibelen, i slutningen af mange andre endetider begivenheder, afsløre Gud, at Han vil ødelægge den nuværende jord og himmel som vi kender det, og derefter i den evige tid skabe en ny himmel og en ny jord. Til den til vil Han genskabe det fulde fællesskab med den tilgivede menneskelighed. Noget af menneskelighede vil være blevet dømt uværdige, og være kastet i Ildsøen (Åb 20:11-15). Og syndens forbandelse vil være blevet fjernet; der vil ikke længere være nogen synd, sorg, sygdom, død, smerter, osv. (Åb 21:4). Og de troende vil arve alle ting; Gud vil opholde Sig med dem, og de skal være Hans sønner (Åb 21:7). På denne måde, vil vi blive en fuld cirkel i det Gud har skabt til os, til at have fællesskab med Ham; mennesket synd brød fællesskabet; Gud genopretter dette fællesskab fuldt i den evige verden, med dem der er fundet værdig af Ham. Nu, til at gå gennem livet og opnå alting og alting kun for at dø separat fra Gud for evigt, vil være så meget mere frugtesløs! Men Gud har skabt en vej, som ikke kun gør evig lyksalighed muligt (Luk 23:43), men også gør dette liv tilfredsstillende og meningsfuldt. Hvordan er denne evige lyksalighed og "himlen på jorden" optjent? MENINGEN AF LIVET ER GENOPRETTET GENNEM JESUS KRISTUS Som talt om her over, er den rigtige mening både nu og i evigheden fundet i en gen- oprettelse af relationen med Gud, som blev tabt den gang Adam og Eva faldt i synd. I dag, er den relation med Gud, kun mulig igennem Hans Søn, Jesus Kristus (AgP 4:12; Joh 14:6; Joh 1:12). Det evige liv er vundet, når en omvender sig af hans/hendes syn (ikke længere ønsker at fortsætte i synd, men ønsker at Kristus ændre dem, og gør dem til en ny skabning)og starter med at stole på Jesus Krist som Frelser (se spørgsmålet “Hvad er planen om Frelse?” for mere information, om dette vigtige emne). Den rigtige mening af livet er ikke kun at finde Jesus som Frelser (så vidunderligt som det nu er). Men den rigtige mening i livet er fundet, når en person begynder at følge Kristus som Hans disciple, lærer fra Ham, bruger tid med Ham ved at læse Hans Ord, Bibelen, kommunikere med Ham i bøn, og ved at følge Ham i adlydelse af Hans love. Hvis du er ikke troende (eller måske en ny troende) siger du sikkert til dig selv, "Det lyder mig ikke særlig spændende og meningsfuld!" Men vær sød at læse lidt længere endnu. Jesus udtalte Sig sådan her: “Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let.” (Matt 11:28-30). “Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod.” (Joh 10:10b). “Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det.” (Matt 16:24-25). “Find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker” (Sl 37:4). Hvad alle disse vers siger, er at vi har et valg. Vi kan fortsætte med at søge og guide vores eget liv (med et tomt liv tilfølge) eller vi kan vælge at opsøge Gud og Hans vilje for vores liv, af hele vores hjerte (som vil resultere i et liv, der er levet til det yderste, få dit hjertes ønsker imødekommet, og finde indhold og tilfredsstillelse). Det er sådan, fordi vores Skaber elsker os, og ønsker det bedste for os (ikke nødvendigvis det letteste liv, men det mest opfyldt). Til slut, vil jeg dele en analogi, der er lånt af en ven der er præst. Hvis du er en sports fan, og beslutter dig til at gå ind og se et professionelt spil, kan du betale nogle få kroner, og få dig et "næseblods" sæde på den øverste række på stadium, eller du kan grave dybere og for nogle få hundred kroner og komme helt personlig tæt på hele spillets action. Det ser ligesådan med det Kristne liv. At se Guds arbejde på FØRSTERÆKKE er ikke for søndags Kristne. De har ikke betalt hele prisen. At se Guds arbejde på FØRSTERÆKKEN er for de helhjertede disciple af Kristus som virkelig er stoppet med at følge hans/hendes egne lyster i livet, så at han/hun kan følge efter Guds mening med livet. DE har betalt prisen (hel overgivelse til Kristus og Hans vilje); de oplever livet til det fulde; og de kan se sig, deres medmennesker, og deres Skaber uden anger! Har du betalt prisen? Vil du? Hvis ja, so vil du ikke længere hungre efter mening og formål igen. Svaret er hentet fra "www.GotQuestions.org"