This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - Copyright 2010 Undervisning Vi er kristne der er døbte i både vand og Helligånd og vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker der vil modtage den.   Jesus Kristus demonstrere sin almagt ved at helbrede og sætte mennesker fri idag.   Jehova´s vidner frygter for åndelige oplevelser, fordi de tror det kommer fra Satan. Muslimer lyver og retfærdigør drab gennem koranen og tror de kommer til himmelen for deres gerninger. Ateister siger at de ikke tror på noget, men løber efter bussen, selv om de ikke kan se den. New age og alternative healere søger kraft og spirituelle oplevelser, men ved ikke hvor kraften kommer fra. Spiritister, Sandsigerske og Spåkoner spørger ånder tilråds, men ved ikke hvem deres oprindelse er. Broderskaber og Frimurer- loger søger indre styrke gennem løfter, højtidlige indvielser og humanisme. Sekter og okkulte sammenslutninger får kraft gennem tilbedelse, rituelle indvielser og hemmeligheder. Hekse og Satanister søger bevidst krafter ved hjælp af dæmoner og underkaster sig Satan direkte og tilbeder ham i frygt. Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24) Himmelske Fader Vi kommer frem for dig idag for at bede om tilgivelse og for at søge dine retnigslinier og din ledelse. Vi ved, at dit ord siger ´Ve dem, som kalder ondt for godt og godt for ondt´, men det er præcis hvad vi har gjort. Vi har mistet vores åndelige ligevægt og vendt op og ned på vore værdier. Vi har kaldt løgn for sandhed og sandhed for løgn. Hvad er Kristendom og hvad tror Kristne på ?  1. Kor 15:1-4 siger, “Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer, det som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det – ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget: at Kristus døde for vore synder efter Skrifterne,” Kristendommens tro i en nøddeskal. Kristendommen er unik iblandt alle andre tros- retninger, fordi at Kristendommen handler mere om relationer, end religiøse handlinger. I stedet for at hænge fast i en liste af “må og må ikke,” en Kirstnes mål er at dyrke en tæt vandring med Gud Faderen. Den relation er gjort mulig, på grund af Jesus Kristus arbejde, og ministeriet af i en Kirstnes liv ved den Hellige Ånd. Kristne tror på at Bibelen er inspireret, kun af Guds Ord, og at dens lærer er den sidste autoritet (2. Tim 3:16, 2. Peter 1:20-21). Kristne tror på en Gud der eksistere i tre personer, Faderen, Sønnen (Jesus Kristus), og den Hellige Ånd. Kristne tror på at mennesket var skabt specifikt til at have en relation med Gud, men at synd adskilte alle mennesker fra Gud (Romerne 5:12, Romerne 3:23).Kristendommen lærere os at Jesus Kristus gik på denne jord, 100% som Gud, og dog 100% som menneske (Fil 2:6-11), og døde på korset. Kristne tror på at efter Hans død på korset, blev Kristus begravet, Han genopstod igen, og lever nu ved Faderens højre hånd, Hvor Han går i forbøn for alle de troende til evig tid (Hebr 7:25). Kristne proklamere, at Jesu død på korset, var fyldestgørende til totalt at betale den synds skyld alle mennesker har del i, og at det er det der har genoprettet relationen mellem Gud og mennesket (Hebr 9:11-14, Hebr 10:10, Romerne 6:23, Romerne 5:8). For at kunne blive frelst, skal man bare placere sin tro på det endelige fuldførte værk af Kristus på korset. Hvis nogen tror på at Kristus døde i hans sted og betalte prisen for hans synd, og genopstod, så er den person frelst. Ingen kan gøre sig fortjent til frelsen på nogen måder. Ingen kan være ”god nok” til at glæde Gud ved egen kraft, fordi ve alle er syndere (Es 64:6-7, Es 53:6). For det andet, er der ikke mere at gøre, fordi Kristus gjorde hele arbejdet! Da Han hang på korset, sagde Jesus, “det er fuldbragt” (Joh 19:30). Lige som der ikke er noget man kan gøre for at fortjene frelsen, kan han/hun der har sat sin tro til Kristus arbejde på korset, ikke gøre noget for at miste hans/hendes frelse igen. Husk at arbejdet var gjort, og det var gjort helt af Kristus! Intet ved frelsen er afhængig af den der modtager den! Joh 10:27-29 stadfæster “Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min fader har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd.” Nogle vil nok tænke, “Det her er godt, jeg er frelst, jeg kan gøre lige som det passer mig. Og stadig ikke miste min frelse!” Men frelsen handler ikke om at være fri til at gøre som man har lyst til. Frelsen er at blive fri fra at være nødt til at betjene sin gamle natur, og at være fri til at forfølge en rigtig relation med Gud. Så længe som troende lever på denne jord i deres synd fulde kroppe, vil der være en konstant kamp imod det at give efter for synden. At leve i synd forhindre den relation, som Gud søger at have med menneskeligheden, Så længe en troende lever i synd, vil han ikke kunne nyde den relation Gud ønskede at have med ham. Men, Kristne kan have sejer over denne kamp, ved at studere og søge Guds Ord (Bibelen) i deres liv, og at blive ledt af den Hellige Ånd, hvilket er at lade Ånden influere og lede i hverdagens omstændig- heder, og gennem Ånden at adlyde Guds Ord. Så, imens mange religiøse systemer kræver, at en person gør nogen ting, og undlade at gøre andre ting, handler Kristendommen at have en relation med Gud. Kristendommen handler om at tro på at Kristus døde på korset som betaling for vores egen synd, og genopstod igen. Din synds gæld er betalt, og du kan have venskab med Gud. Du kan have sejer over din syndfulde natur, og gå i venskab og lydighed med Gud. Det er den sande bibelske Kristendom. Svaret er hentet fra "www.GotQuestions.org"