This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - Copyright 2010 Undervisning Vi er kristne der er døbte i både vand og Helligånd og vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker der vil modtage den.   Jesus Kristus demonstrere sin almagt ved at helbrede og sætte mennesker fri idag.   Jehova´s vidner frygter for åndelige oplevelser, fordi de tror det kommer fra Satan. Muslimer lyver og retfærdigør drab gennem koranen og tror de kommer til himmelen for deres gerninger. Ateister siger at de ikke tror på noget, men løber efter bussen, selv om de ikke kan se den. New age og alternative healere søger kraft og spirituelle oplevelser, men ved ikke hvor kraften kommer fra. Spiritister, Sandsigerske og Spåkoner spørger ånder tilråds, men ved ikke hvem deres oprindelse er. Broderskaber og Frimurer- loger søger indre styrke gennem løfter, højtidlige indvielser og humanisme. Sekter og okkulte sammenslutninger får kraft gennem tilbedelse, rituelle indvielser og hemmeligheder. Hekse og Satanister søger bevidst krafter ved hjælp af dæmoner og underkaster sig Satan direkte og tilbeder ham i frygt. Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24) Himmelske Fader Vi kommer frem for dig idag for at bede om tilgivelse og for at søge dine retnigslinier og din ledelse. Vi ved, at dit ord siger ´Ve dem, som kalder ondt for godt og godt for ondt´, men det er præcis hvad vi har gjort. Vi har mistet vores åndelige ligevægt og vendt op og ned på vore værdier. Vi har kaldt løgn for sandhed og sandhed for løgn. Har du evigt liv ? Biblen præsentere en lige vej til evigt liv. Først må vi indse at, vi har syndet imod Gud: "for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud" (Romerne 3:23).  Vi har alle gjort ting der er utilfredsstillende overfor Gud, hvilket gør at vi fortjener straf. Da alle vores synder ultimativt er imod en evig Gud, er det kun den evig straf der er tilstrækkelig. "For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre." (Romerne 6:23). Men, Jesus Kristus, den synd frie (1. Peter 2:22), evige søn af Gud blev en mand (Joh 1:1,14) og døde for at betale vores skyld. "men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere" (Romerne 5:8). Jesus Kristus døde på korset (Joh 19:31-42), tagende den straf, som vi fortjener (2. Kor 5:21). Tre dage senere genopstod Han fra de døde (1. Kor 15:1-4), beviste Hans sejer over synd og død. "Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde" (1 Peter 1:3) Ved tro. må vi omvende os fra vores synd og vende os imod Kristus for frelse (ApG 3:19). Hvis vi placere vores tro i Ham, Stoler på at Hans død på korset betalte for vores synd, vil vi blive tilgivet og lovet et evigt liv i himlen. "For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv" (John 3:16). "For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses" (Romerne 10:9). Alene tro i det færdiggjorte arbejde af Kristus på korset, er den eneste sande vej til evigt liv! "For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af " (Ef 2:8-9). Hvis du ønsker at modtage Jesus Kristus som din Frelser, er der her en måde at bede en bøn på. Husk, det at sige denne bøn eller en hvilken som helst anden bøn vil ikke frelse dig. Det er kun tro på Kristus som kan frelse dig fra synd. Denne bøn er en simpel måde til at udtrykke din tro på over for Gud og takke Ham for at sørge for din frelse. "Gud, Jeg ved, at jeg har syndet imod dig og fortjener straf. Men Jesus Kristus tog den straf, som jeg fortjener, så at jeg gennem troen på Ham kunne blive tilgivet. Jeg omvender mig fra min synd, og lægger min tro i Din frelse. Tak for Din vidunderlige nåde og tilgivelse - gaven med det evige liv! Amen!" Svaret er hentet fra "www.GotQuestions.org"