This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - Copyright 2010 Undervisning Vi er kristne der er døbte i både vand og Helligånd og vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker der vil modtage den.   Jesus Kristus demonstrere sin almagt ved at helbrede og sætte mennesker fri idag.   Jehova´s vidner frygter for åndelige oplevelser, fordi de tror det kommer fra Satan. Muslimer lyver og retfærdigør drab gennem koranen og tror de kommer til himmelen for deres gerninger. Ateister siger at de ikke tror på noget, men løber efter bussen, selv om de ikke kan se den. New age og alternative healere søger kraft og spirituelle oplevelser, men ved ikke hvor kraften kommer fra. Spiritister, Sandsigerske og Spåkoner spørger ånder tilråds, men ved ikke hvem deres oprindelse er. Broderskaber og Frimurer- loger søger indre styrke gennem løfter, højtidlige indvielser og humanisme. Sekter og okkulte sammenslutninger får kraft gennem tilbedelse, rituelle indvielser og hemmeligheder. Hekse og Satanister søger bevidst krafter ved hjælp af dæmoner og underkaster sig Satan direkte og tilbeder ham i frygt. Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24) Himmelske Fader Vi kommer frem for dig idag for at bede om tilgivelse og for at søge dine retnigslinier og din ledelse. Vi ved, at dit ord siger ´Ve dem, som kalder ondt for godt og godt for ondt´, men det er præcis hvad vi har gjort. Vi har mistet vores åndelige ligevægt og vendt op og ned på vore værdier. Vi har kaldt løgn for sandhed og sandhed for løgn. Er der et liv efter døden ? Er der et liv efter døden? Bibelen fortæller os, “Et menneske, en kvindefødt, har et kort liv, mættet med uro. Han folder sig ud som en blomst og visner, han er som en flygtende skygge og kan ikke bestå;.... Kan en, der er død, få liv,” (Job 14:1-2, 14)? Lige som Job, har næsten alle af os være udfordret af dette spørgsmål. Hvad er det lige præcis der sker med os, efter vi dør? Holder vi simpelthen op med at eksistere? Er livet en svingdør til med en tur retur tur til for at vi kan opnå en personlig storhed? Kommer alle til det samme sted, eller går vi hvert sit sted hen? Er det virkeligt en Himmel og et helvede, eller er det kun en tanke i sindet? Bibelen fortæller os, at der ikke blot er et liv efter døden, men et evigt liv so vidunderligt at “Hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det, som Gud har beredt for dem, der elsker ham,” (1. Kor 2:9). Jesus Kristus, Gud i kødet, kom til verden for at give os gaven med det evige liv. “Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt.” (Es 53:5). Jesus tog den straf, som hver og en af os har fortjent og ofrede Hans eget liv. Tre dage efter, beviste Han Sin sejer over døden, ved at genopstå fra Sin grav, i ånd og krop. Han blev på jorden i fyrre dage, og blev besøgt af tusinde, før Han steg til Sit evige hjem i himlen. Romerne 4:25 siger, “ham, som blev givet hen for vore overtrædelser og blev oprejst til retfærdighed for os..” Kristus genopstandelse er et vel dokumenteret begivenhed. Apostlen Paulus opfordrede folk til at spørge øjenvidner for gyldigheden, og ingen kunne anfægte dets sandhed. Genopstandelsen er hjørnestenen i den Kristne tro; fordi Kristus genopstod fra de døde, kan vi have tillid til at vi også vil genopstå. Paulus formanede nogle tidligere Kristne som ikke troede, til dettes: “Men når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så nogle af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået; ” (1. Kor 15:12-13). Kristus var bare den først af en stor høst, der vil blive genoprejst til at leve igen. Fysisk død kom til en mand, Adam, som vi alle er i familie med. Men alle der er blevet adopteret ind i Guds familie gennem tro på Jesus Kristus vil få et nyt liv (1. kor 15:20-22). Lige som Gud lod Jesus døde krop genopstå, sådan vil også vores kroppe blive genoprettet når Jesus kommer tilbage (1. Kor 6:14). Dog vil vi alle på et tidspunkt genopstå, men det er ikke alle der vil komme ind i himlen sammen. Der må blive taget et valg, af hvert menneske i dette liv, for at bestemme, hvor han eller hun vil komme til at tilbringe evigheden. Bibelen siger at det er bestemt for os at dø en eneste, og derefter vil dommen komme. (Hebr 9:27). De der er blevet gjort retfærdige, vil komme til at tilbringe evigheden i himlen, men vandtroende vil blive sendt til evig afstraffelse i helvede (Matt 25:46). Helvede, ligesom himlen, er ikke blot en tilstand af eksistens, men et bogstaveligt og meget virkeligt sted. Det er et sted hvor de vantro til opleve en aldrig afsluttende vrede fra Gud. De vil lide følelses messing, mental, og fysisk smerte, bevist lidelse under skam, anger og foragt. Helvede er beskrevet som en bundløs kløft (Luk 8:31, Åb 9:1), og en sø af lid, brændende med svovl, hvor indbyggerne vil blive pint hver dag og nat for evigt og evigt (Åb 20:10). I helvede vil der være gråd og tænders skæren, indikerede sorg og fortrydelse (Matt 13:42). Det er et sted “hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes” (Mark 9:48). Gud tager ingen glæde af ondskaben, men ønsker at de skal omvende sig fra deres onde vej, så de kan leve (Ez 33:11). Men Han vil ikke tvinge os til underlæggenes; hvis vi vælger at afvise Ham, har Han ikke noget andet valg en at give os hvad vi ønsker– at leve adskilt fra Ham. Livet på jorden er en test – en forberedelse på det der vil komme. for troende er det det evige liv i tæt nærhed med Gud. Så hvordan bliver vi gjort retfærdige, og får mulighed for at modtage det evige liv? Der er kun en vej – gennem tillid og tro til Guds søn, Jesus Kristus. Jesus sagde, “Jesus sagde til hende: »Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det?...” (Joh 11:25-26). Den gratis gave af evigt liv er tilgængeligt til alle, men det kræver at vi nægter os selv nogle af verdens nydelser og ofre os til Gud. “Den, der tror på Sønnen, har evigt liv; den, der er ulydig mod Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham” (Joh 3:36). Vi vil ikke få mulighed til at angre vores synder efter at vi er død fordi når vi først ser Gud ansigt til ansigt, vil vi ikke have noget andet valg end at tro på Ham. Han ønsker at vi skal Komme til Ham i tro og kærlighed nu. Hvis vi acceptere Jesus Kristus død som betaling for vores syndfulde oprørskhed over for Gud, er vi alle garanteret et meningsfuldt liv ikke kun på jorden, men også et uendeligt liv i Kristus nærværd. Hvis du ønsker at modtage Jesus Krist som din Frelser, er der her en bøn du kan bede. At bede denne bøn eller en anden, vil ikke frelse dig. Det er kun tro på Jesus Kristus der kan give tilgivelse for synd. Denne bøn er en simpel måde at udtrykke over for Gud at du tror på Ham, og takke Ham for at give dig tilgivelse. "Gud, jeg ved, at jeg har syndet imod dig, og at jeg fortjener straf. Men Jesus Kristus tog den straf, som jeg fortjener, så at ved troen på Ham kan blive tilgivet. Jeg omvender mig fra mine synd, og placere min tro for frelse på Dig. Tak for Din vidunderlige nåde og tilgivelse! Amen!" Svaret er hentet fra "www.GotQuestions.org"