This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - Copyright 2010 Undervisning Vi er kristne der er døbte i både vand og Helligånd og vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker der vil modtage den.   Jesus Kristus demonstrere sin almagt ved at helbrede og sætte mennesker fri idag.   Jehova´s vidner frygter for åndelige oplevelser, fordi de tror det kommer fra Satan. Muslimer lyver og retfærdigør drab gennem koranen og tror de kommer til himmelen for deres gerninger. Ateister siger at de ikke tror på noget, men løber efter bussen, selv om de ikke kan se den. New age og alternative healere søger kraft og spirituelle oplevelser, men ved ikke hvor kraften kommer fra. Spiritister, Sandsigerske og Spåkoner spørger ånder tilråds, men ved ikke hvem deres oprindelse er. Broderskaber og Frimurer- loger søger indre styrke gennem løfter, højtidlige indvielser og humanisme. Sekter og okkulte sammenslutninger får kraft gennem tilbedelse, rituelle indvielser og hemmeligheder. Hekse og Satanister søger bevidst krafter ved hjælp af dæmoner og underkaster sig Satan direkte og tilbeder ham i frygt. Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24) Himmelske Fader Vi kommer frem for dig idag for at bede om tilgivelse og for at søge dine retnigslinier og din ledelse. Vi ved, at dit ord siger ´Ve dem, som kalder ondt for godt og godt for ondt´, men det er præcis hvad vi har gjort. Vi har mistet vores åndelige ligevægt og vendt op og ned på vore værdier. Vi har kaldt løgn for sandhed og sandhed for løgn. Er Bibelen virkelig Guds Ord ? Vores svar til dette spørgsmål, vil ikke kun bestemme hvordan vi ser Bibelen, og dens vigtighed for vores liv, men også at det vil have et ultimativ evig sammenstød med os. Hvis bibelen virkelig er Guds Ord, så skal vi værdsætte det, studere det, adlyde det, og ultimativ stole på det. Hvis Bibelen er Guds Ord, så vil det at afvise det, være at afvise selveste Gud. Det fakta, at Gud dav os Bibelen er et bevis og en illustration på Hans kærlighed til os. Udtrykket "åbenbaring" betyder simpelt, at Gud kommunikere med menneskeligheden hvordan Han er, og hvordan vi kan have en rigtig relation med Ham. Dette er ting, som vi ikke kunne have vidst, hvis ikke Gud guddommeligt havde åbenbaret dem for os i Bibelen. Selvom at Guds åbenbaringer om Hamselv i Bibelen, var givet i stigende grad over omtrent 1500 år, den har altid indholdt alt hvad en man har behov for at vide om Gud, for at have en rigtig relation med Ham. Hvis Bibelen virkelig er Guds Ord, så er det den sidste autoritet af alle anliggender af tro, religiøst, praktisk og moralsk. Spørgsmålet du må stille dig selv, er hvordan kan jeg vide, at Bibelen er Guds Ord, og ikke bare en god bog? Hvad gør Bibelen unik, som sætter den et andet sted end alle andre religion bøger der nogensinde er skrevet? Er der nogen beviser på at det er sandt at Bibelen er Guds Ord? Dette er den slags spørgsmål, som må blive kikket på, hvis vi seriøst undersøger det Bibelen gør krav på at være det sande Ord af Gud, guddommeligt inspireret, og total tilstrækkelig af alle sager af tro og praktisk. Der kan ikke herske tvivl om det fakta, at Bibelen gør krav på at være Guds Ord. Dette er klart i vers som 2. Tim 3:15-17, som siger, “. . . fra barnsben kender du De hellige Skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning.” For at kunne svare på disse spørgsmål, må vi se på både indre og ydre beviser af at Bibelen virkelig siger Guds Ord. De indvendige beviser er de indre ting i Bibelen selv, der vidner om dens guddommelige oprindelse. Et af de første indre beviser af at Bibelen virkelig er Guds Ord er set i dens harmoni. Selv om at der virkeligt er seksogtres bøger, skrevet på tre kontinenter, på tre forskellige sprog, over en periode af omkring 1500 år, af mere end 40 forfattere (som kom fra mange forskellige veje i livet), Bibelen forbliver den ene samlede bog, som fra begyndelsen til enden er uden sammentrækning. Denne samling er unik fra alle andre bøger og er beviset af en guddommelig oprindelse af Guds Ord bevægede Hans mænd på en sådanne måde, at de måtte skrive Hans ord ned. Et andet af de indre beviser som indikere at Bibelen virkelig er Guds Ord, er set i det detaljerede profetiske indhold på dens sider. Bibelen indeholder hundrede af profetiske relateringer til fremtidens individuelle nationer inkluderet Israel, til nogle bestemte byers fremtid, til menneskets fremtid, og til det komme af den ene der vil være Messias, Frelseren af ikke kun Israel, men af alle der vil tro på Ham. Ikke lige som profetier der er fundet i andre religiøse bøger eller dem der er skrevet af Nostradamus, Bibelens profetier er meget skrevet detaljeret og har aldrig slået fejl i at gå i opfyldes. Der er over tre hundrede profetier der er gået i opfyldelse om Jesus Kristus bare i det Gamle Testamente. Ikke kun er det forud sagt hvor Han blev, og hvilken familie Han ville komme fra, men også omkring hvordan Han ville dø, og at Han ville genopstå på tredje dagen. Der er ingen anden logisk vej til at forklare de opfyldte profetier i Bibelen, andet end guddommelig oprindelse. Der er ingen anden religiøs bog, med den udstrækning og type forudsigende profetier som Bibelen har. Et tredje indre bevis af den guddommelige oprindelse af Bible er set i den unikke autoritet og kraft. Mens dette bevis er mere subjektivt end de første to indre beviser, der er ikke mindst et meget kraftfuldt testamente af guddommeligt oprindelse af Bibelen. Bibelen har en unik autoritet der er ulig en hver anden bog som nogen sinde er skrevet. Denne autoritet er bedst set i de mange utællelige liv, der er blevet transformeret af at læse Bibelen. Stofmisbrugere er blevet helbredt ved det, homoseksuelle er blevet sat fri af det, opgivede og døende er blevet transformeret af det, forhærdede kriminelle forbedret af det, synder er blevet omvendt ved det, og had er blevet vendt til kærlighed ved at læse det. Bibelen indeholder en dynamisk og transformerings kræft, som kun er mulig på grund af Guds sande Ord. Udover de indre beviser af at Bibelen virkelig er Guds Ord, er der også de ydre beviser der indikere at Bibelen virkelig er Guds Ord. Et af de beviser er den historiske korrekthed af Bibelen. På grund af Bibelens detaljerede historiske begivenheder, dens sandfærdighed og korrekthed ved efterprøvning som intet andet historisk dokument. Gennem bøde arkæologiske beviser og andre skrevne, den historiske konto af Bibelen er blevet bevist igen og igen til at være akkurat og sandt. Faktisk gør alle de arkæologiske og manuskripte beviser understøtter Bibelen som den mest vel dokumenterede bog fra den gamle tids verden. Det fakta at bibelen akkurat og sandfærdigt fortæller historiske kontrollerbare begivenheder, er en stor indikation for dens sandfærdighed, når man her med religiøse subjekter og doktriner og andre hjælpe substanser at gøre, gør den krav på at bibelen er Guds Ord. Et andet ydre bevis på at Bibelen virkelig er Guds Ord er integritet af menneskets autoritet. Som nævnt tidligere, Gud brugte mennesker med mange forskellige baggrunde til at skrive Hans Ord til os. Ved at studere disse menneskers liv, er der ingen grund til ikke at tro på at de var ærlige og oprigtige mennesker. Undersøgende deres liv, og det fakta at de var villige til at dø (ofte pinefuld død) for det som de troede på, bliver det hurtigt klart, at disse ordinære, men dog ærlige mænd virkelig troede på at Gud havde talt til dem. De mænd der skrev det Nye Testamente og mange hundrede andre (1. Kor 15:6) kendte sandheden af deres beske, fordi de havde set og brugt tid sammen med Jesus Kristus efter at Han genopstod fra de døde. Transformationen af at se den Opstandene Kristus havde et enormt sammenstød med disse mænd. De gik fra at have gemt sig i frygt, til at være villig til at dø for den besked Gud havde afsløret for dem. Deres liv og død bevidner det fakta at Bibelen virkelig er Guds Ord. Et sidste ydre bevis på at Bibelen er Guds Ord, er Bibelens uforgængelighed. På grund af dens vigtighed og dens krav på at være Guds Ord, Bibelen har lidt flere ondskabsfulde angreb og forsøg på at ødelægge den, end nogen anden bog i historien. Fra de tidlige Romer Kejsere som Cæsar, gennem kommunistiske diktator og dagens moderne ateist og agnostisk, Bibelen har modstået og overlevet alle disse angreb og er stadig den mest vidt udgivede bog i verden i dag. Gennem tiden, har skeptikere betragtet Bibelen som mytologi, men arkæologer har anerkendt den som historisk. Modstandere har angrebet dens lærer som primitive og forældede, men dens morale og legale koncept og lærer har haft en positiv indflydelse på samfundet og kulturen gennem hele verden. Den bliver stadig angrebet af videnskaben, psykologi, og politiske bevægelser og dog forbliver den lige så sand og relevant i dag, som da den først blev skrevet. Det er en bog der har transformeret utællelige liv og kulture gennem de sidste 2000 år. Lige meget hvordan dens modstandere prøver at angribe, ødelægge, eller miskreditere den, forbliver bibelen lige stærk, lige så sand, og lige så relevant efter angrebet som den var før. Akkuratessen er bevaret på trods af alle forsøg på at fordærve, angribe og ødelægge den, er klart at testamentet til fakta er at Bibelen virkelig er Guds Ord. Det skulle ikke undre os, at uanset hvor mange gange Bibelen bliver angrebet, kommer den altid uforandret efter et angreb, den kommer altid uforandret og hel. Men Jesus sagde jo også, “og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå” (Mark 13:31). Efter at have set på beviserne, kan man uden tvivl sige “Ja bibelen er virkelig Guds Ord.” Svaret er hentet fra "www.GotQuestions.org"