This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - Copyright 2010 Undervisning Vi er kristne der er døbte i både vand og Helligånd og vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker der vil modtage den.   Jesus Kristus demonstrere sin almagt ved at helbrede og sætte mennesker fri idag.   Jehova´s vidner frygter for åndelige oplevelser, fordi de tror det kommer fra Satan. Muslimer lyver og retfærdigør drab gennem koranen og tror de kommer til himmelen for deres gerninger. Ateister siger at de ikke tror på noget, men løber efter bussen, selv om de ikke kan se den. New age og alternative healere søger kraft og spirituelle oplevelser, men ved ikke hvor kraften kommer fra. Spiritister, Sandsigerske og Spåkoner spørger ånder tilråds, men ved ikke hvem deres oprindelse er. Broderskaber og Frimurer- loger søger indre styrke gennem løfter, højtidlige indvielser og humanisme. Sekter og okkulte sammenslutninger får kraft gennem tilbedelse, rituelle indvielser og hemmeligheder. Hekse og Satanister søger bevidst krafter ved hjælp af dæmoner og underkaster sig Satan direkte og tilbeder ham i frygt. Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24) Himmelske Fader Vi kommer frem for dig idag for at bede om tilgivelse og for at søge dine retnigslinier og din ledelse. Vi ved, at dit ord siger ´Ve dem, som kalder ondt for godt og godt for ondt´, men det er præcis hvad vi har gjort. Vi har mistet vores åndelige ligevægt og vendt op og ned på vore værdier. Vi har kaldt løgn for sandhed og sandhed for løgn. En gang frelst altid frelst ?  Når først en person er frelst, er de så altid frelst? Når folk kommer til at kende Kristus som deres Frelser, er de både i en relation med Gud og garanteret deres frelse som evig sikkerhed. Et stort antal af passager i Skriften deklarere dette fakta. (a) Romerne 8:30 deklarere, "Og dem, som han forud har bestemt, har han også kaldet, og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdige, og dem, han har gjort retfærdige, har han også herliggjort." Dette vers fortæller os, at fra det øjeblik Gud valgte os, er det som om vi er herliggjort i Hans tilstedeværelse i Himmelen. Der er ingenting der kan hindre en troende, fra en dag at blive herliggjort, af den grund at Gud allerede har formål med det i himmelen. Når først en person er retfærdig gjort, er hans frelse garanteret – han er så sikker, som hvis han allerede var blevet herliggjort i Himmelen. (b) Paulus stillede to meget vigtige spørgsmål i Romerne 8:33-34 "Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os." Hvem vil bringe anklage imod Guds udvalgte? Det vil ingen, fordi Kristus er vores advokat. Hvem vil fordømme os? Det vil ingen, fordi Kristus er den Ene der døde for os, og den der dømmer. Vi har både advokaten og dommeren som vores Frelser. (c) Troende er født på ny (genskabt) når de tror (Joh 3:3; Tit 3:5). For at en Kristen kan miste sin frelse, er det nødvendigt at han bliver u-genskabt. Bibelen giver ingen beviser for at fødslen på ny kan blive taget fra os. (d) Helligånden er talsmand for alle troende (Joh 14:17; Romerne 8:9) og døbte alle troende in i Kristus legeme (1. Kor 12:13). For at en troende kan blive ufrelst, er det nødvendigt at han bliver "u boende" og afsondret fra Kristi legeme. (e) Joh 3:15 stadfæster, at enhver der tror på Jesus Kristus vil "have evigt liv." Hvis du tror på Kristus i dag, og har evigt liv, men mister det i morgen, så var det aldrig ”evigt” liv overhovedet. Derfor hvis du mister din frelse, vil løftet om evigt liv i Bibelen være en fejl. (f) det mest konkluderende argument, tror jeg Skriften siger bedst selv, "For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre." (Romerne 8:38-39)." Husk på at den samme Gus som frelste dig, er den samme Gud der vil beholde dig. Når først vi er frelst er vi altid frelst. Vores frelse er helt bestemt en evig sikkerhed! Svaret er hentet fra "www.GotQuestions.org"