This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - Copyright 2010 Artikler Vi er kristne der er døbte i både vand og Helligånd og vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker der vil modtage den.   Jesus Kristus demonstrere sin almagt ved at helbrede og sætte mennesker fri idag.   Jehova´s vidner frygter for åndelige oplevelser, fordi de tror det kommer fra Satan. Muslimer lyver og retfærdigør drab gennem koranen og tror de kommer til himmelen for deres gerninger. Ateister siger at de ikke tror på noget, men løber efter bussen, selv om de ikke kan se den. New age og alternative healere søger kraft og spirituelle oplevelser, men ved ikke hvor kraften kommer fra. Spiritister, Sandsigerske og Spåkoner spørger ånder tilråds, men ved ikke hvem deres oprindelse er. Broderskaber og Frimurer- loger søger indre styrke gennem løfter, højtidlige indvielser og humanisme. Sekter og okkulte sammenslutninger får kraft gennem tilbedelse, rituelle indvielser og hemmeligheder. Hekse og Satanister søger bevidst krafter ved hjælp af dæmoner og underkaster sig Satan direkte og tilbeder ham i frygt. Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24) Den Religiøse Ånd Dette er en checkliste for den religiøse ånd der tit er meget kraftigt inficeret i vores kirker og menigheder idag. 1. En tendens til at tro at dit første opgave er at rive ned det du mener er galt. 2. Nedsat evne til at modtage irrettesættelse, specielt fra dem som du opfatter som mindre åndelige end dig selv. 3. En filosofi som ikke lytter til mennesker, men kun til Gud. 4. En tendens til at se mere på det som er forkert hos andre mennesker og menigheder, end det som er rigtigt hos dem. 5. Overdrevne skyldfølelser af at du aldrig når op til Herrens standard. 6. Troen på at du er blevet udnævnt til at forandre alle andre. 7. En lederstil som er dominerende, overlegen og intolerant imod andres fejl og mangler. 8. En følelse af at du er nærmere Gud end andre mennesker, eller at dit liv eller din tjeneste er mere velbehagelig for ham. 9. Stolthed i din åndelige modenhed eller disciplin, specielt når du sammenligner dig med andre. 10. Troen på at du er i den virkelige frontlinie af det Gud gør. 11. Et mekanisk bønneliv. 12. Du gør ting for at folk skal lægge mærke til dem (dig). 13. Du oplever den Hellige Ånds nærvær som overdrevent og frastødende. 14. Du bruger følelser som en erstatning for den Hellige Ånds berøring. 15. Du fører regnskab over dit åndelige liv. 16. Du bliver opmunteret, når din tjeneste fremstår som bedre end andres. 17. Du forherliger det Gud gjorde for længe siden mere end det han gør i dag. 18. En tendens til at blive mistænksom eller stå imod nye bevægelser eller menigheder. 19. Tendensen til at forkaste åndelige manifestationer som du ikke forstår. 20. En overreaktion mod kødelighed i menigheden. 21. En overreaktion imod umodenhed i menigheden. 22. Manglende evne til at være med på noget, som du ikke bedømmer at være perfekt eller næsten perfekt. 23. Hvis du læser disse punkter og tænker på hvor godt de passer på andre, har du højst sandsynligt selv alvorlige problemer med en religiøs ånd.