This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - Copyright 2010 Bekendelsen Vi er kristne der er døbte i både vand og Helligånd og vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker der vil modtage den.   Vi bekender, at: Vi har spottet dit ords absolutte sandhed og kaldt det ”pluralisme”; Vi har dyrket andre guder og kaldt det ”multikultur”; Vi har godkendt perversion og kaldt det ”alternativ livsstil”; Vi har udbyttet de fattige og kaldt det ”gevinst”; Vi har belønnet dovenskab og kaldt det ”velfærd”; Vi har dræbt vore ufødte og kaldt det ”retfærdighed”; Vi har svigtet vores ældre og kaldt det ”omsorg”; Vi har forsømt at opdrage vore børn og kaldt det ”at tage ansvar”; Vi har diskrimineret udlændninge og kaldt det ”politik”; Vi har begæret vor næstes ejendom og kaldt det ”ambition”; Vi har forurenet luften med blasfemi og pornografi, kritik og anklager, og kaldt det ”ytringsfrihed”; Vi har latterliggjort vore forfædres hævdvundne værdier og kaldt det ”oplysning”. Ransag os, oh, Gud, og kend vore hjerter i dag; rens os for al synd og sæt os fri. Led og velsign disse mænd og kvinder, som er blevet sendt for at føre os ind i centrum af din vilje. Vi beder åbenhjertigt om det i din Søns, den levende Frelsers, Jesu Kristi navn. Amen."    "" Jesus er den almægtige Gud og vores skaber ! Gud er skaberen af universet og ham der regerer over alle ting. Han har eksisteret altid og er præsenteret i tre forskellige personligheder : Fadderen, Sønnen, og Helligånden. Disse tre er lige og er samtiddig en og samme Gud. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.(1 Mosebog 1:1) Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« v27 Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.(1 Mosebog 1:26-27) Før bjergene fødtes,før jorden og verden blev til, fra evighed til evighed er du Gud.(Psalm 90:2) Jesus svarede: "Sandelig, sandelig, siger jeg dig, uden nogen bliver født af Vand og Ånd, kan han ikke komme ind i Guds Rige.(Joh 3:5) og er udvalgte ifølge Gud Faders forudviden, ved Åndens helligelse, til lydighed og til bestænkelse med Jesu Kristi blod: nåde og fred blive eder stadig rigeligere til del! (1 Peter 1:2) Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.(Matthew 28:19) Herren Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med eder alle! (2 Corinthians 13:14) Jesus Kristus demonstrere sin almagt ved at helbrede og sætte mennesker fri idag.   Jehova´s vidner frygter for åndelige oplevelser, fordi de tror det kommer fra Satan. Muslimer lyver og retfærdigør drab gennem koranen og tror de kommer til himmelen for deres gerninger. Ateister siger at de ikke tror på noget, men løber efter bussen, selv om de ikke kan se den. New age og alternative healere søger kraft og spirituelle oplevelser, men ved ikke hvor kraften kommer fra. Spiritister, Sandsigerske og Spåkoner spørger ånder tilråds, men ved ikke hvem deres oprindelse er. Broderskaber og Frimurer- loger søger indre styrke gennem løfter, højtidlige indvielser og humanisme. Sekter og okkulte sammenslutninger får kraft gennem tilbedelse, rituelle indvielser og hemmeligheder. Hekse og Satanister søger bevidst krafter ved hjælp af dæmoner og underkaster sig Satan direkte og tilbeder ham i frygt. Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24) Himmelske Fader Vi kommer frem for dig idag for at bede om tilgivelse og for at søge dine retnigslinier og din ledelse. Vi ved, at dit ord siger ´Ve dem, som kalder ondt for godt og godt for ondt´, men det er præcis hvad vi har gjort. Vi har mistet vores åndelige ligevægt og vendt op og ned på vore værdier. Vi har kaldt løgn for sandhed og sandhed for løgn.